Układ Słoneczny – literatura

5 Lut

Tym razem, nieco bardziej serio, czyli realizujemy treści programowe z podstawy programowej z przedmiotu przyroda dla klas IV-VI

Otóż według podstawy, w zakresie zagadnienia “Ziemia we Wszechświecie”  Uczeń:
1) opisuje kształt Ziemi z wykorzystaniem jej modelu – globusa;
2) wymienia nazwy planet Układu Słonecznego i porządkuje je według odległości od Słońca;
3) wyjaśnia założenia teorii heliocentrycznej Mikołaja Kopernika;
4) bada doświadczalnie prostoliniowe rozchodzenie się światła i jego konsekwencje, np. camera obscura, cień;
5) bada zjawisko odbicia światła: od zwierciadeł, powierzchni rozpraszających, elementów odblaskowych; podaje przykłady stosowania elementów odblaskowych dla bezpieczeństwa;
6) prezentuje za pomocą modelu ruch obiegowy i obrotowy Ziemi;
7) odnajduje zależność między ruchem obrotowym Ziemi a zmianą dnia i nocy;
8) wykazuje zależność między ruchem obiegowym Ziemi a zmianami pór roku.

Niedużo, prawda?

Zaczęliśmy od zgromadzenia literatury, która była nieco rozrzucona po półkach:

Kilka słów o książkach:

“Odkrycia i wynalazki, które zmieniły świat, trójwymiarowe modele” to książka z fantastycznymi modelami, które “wyskakują z książki” po otwarciu jej. Wzięta ze względu na tę stronę:

Zakładka także się otwiera:

 

“Historia podboju Kosmosu” to seria 9 książeczek, bogato ilustrowanych, momentami mocno technicznych, niestety w trochę zbyt małym formacie.

Na zdjęciu “różności” leżą:

 “Niesamowite przekroje” (autor: S. Biesty) – ze względu na przekrój wahadłowca,

 “Jak to działa obecnie” (M. Wright, M. Patel) – dział “Przestrzeń kosmiczna”,

 “Ilustrowana ency­klo­pe­dia dla dzieci” – tom 2 “Nauka i tech­nika”,

 “Układ sło­neczny” – wydana dość dawno, ale prosta i przejrzysta, stanowiła podstawę notatek Tośka,

 “Niebo na dłoni” E. Pittich – zdecydowanie trudna, ale pasjonująca,

 “Astro­no­mia dla każ­dego” D.Block – dużo o obserwacji nieba,

 “Magia rzeczywistości” R. Dawkins – ze względu na rozdziały “Dlaczego mamy noc i dzień, zimę i lato?”, “Czym jest Słońce?” i “Kiedy i jak wszystko się zaczęło?” – genialna pozycja, fantastyczna do głośnej rodzinnej lektury, wartki i arcyciekawy sposób prowadzenia wykładu. Kto nie czyta, bo go Dawkins przeraża, ten nie wie, co traci.
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

No i jest jeszcze cykl książek o Jerzym, przeczytany kilkukrotnie. Też polecam gorąco na głośną lekturę.

Książki Hawkinga

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *